“C” KATEGORIJA

C kategorija – mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D1 un D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Vaditāja tiesības uz šo kategoriju iegūt no 21 gadu vecumā

  • Apmācības ilgums – 1 mēnesis (50 akad.st.)
  • Apmācības laiks -20 akad.st.
  • Minimālais vecums – 21 gads.
  • Eksāmeni: teorija (30 minūtes, 35 jautājumi, 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).