“B” kategorija

Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

  • Apmācības ilgums – 4-6 nedēļas (55 akad.st)
  • Braukšanas apmācības stundu skaits – 10 (20 akad.st.)
  • Apmācāmā minimālais vecums – 18 gadi.
  • Eksāmeni: teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 40 minūtes).

Braukšana eksāmens tiek pieņemts trijos posmos:

1.posms – zināšanu pārbaude par
transportlīdzekli.

2.posms – figūras

3.posms – braukšana ceļu satiksmē. Braukšana ceļu satiksmē ilgst apmēram 40 minūtes.

Vadīšanas eksāmens ir jānokārto gada laikā
pēc teorijas eksāmena nokārtošanas. Pretējā gadījumā teorijas eksāmens jākārto atkārtoti.

“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija
“B” kategorija